Op naar huis

27-01-2018 | 2017 - 2018

En dan is het tijd om naar huis te gaan. Het moment waar we ons allemaal op verheugen, maar tegelijkertijd ook weer niet. Thuis, in Nederland, hadden ze vandaag de zogenoemde ‘Halverwege Dag’; een dag die de ouders waarschijnlijk fijn vinden, maar waar wij niet aan proberen te denken. Het is ongelooflijk dat we nu al op de helft zitten van onze reis. We hebben zo veel meegemaakt, woorden zijn er niet genoeg om het te omschrijven. Maar ja, natuurlijk gingen we vandaag niet naar Nederland. Nee, we gingen naar ons huis. Naar ons schip. Vol verhalen en avonturen praatten we allemaal bij over onze ervaringen tijdens de eigen reis, die vandaag is afgelopen. Het was raar om zo lang aan land geweest te zijn. Acht dagen is nogal wat als je altijd zee gewend bent. Toch hebben we allemaal genoten en geleerd van en over elkaar, en ik denk dat dat het belangrijkste is. We gingen terug naar huis, naar ons schip. Daar waar alles anders is.

Robin