Sponsors

Sponsors

Sponsors zijn belangrijk voor School at Sea. Dat geldt zowel voor School at Sea zelf, als voor de deelnemers die dankzij hun eigen sponsors hun droom kunnen waarmaken. We zijn al die organisaties zeer dankbaar voor hun steun.

Hoofdsponsors

Als stichting zonder winstoogmerk is School at Sea in enige mate afhankelijk van de bijdragen van onze hoofdsponsors. We stellen het zeer op prijs dat deze organisaties zó geloven in onze missie en hoe we die in de praktijk brengen, dat ze bereid zijn ons te steunen. Organisaties die zich daarbij willen aansluiten en School at Sea ook willen sponsoren, vertellen we graag meer over de opties. Wil je ons graag in praktisch opzicht steunen? Meld je dan aan als coach in het Fundraising Traject en maak een wereld van verschil voor onze leerlingen. Dit zijn onze hoofdsponsors:

Overige sponsors

Onderstaande bedrijven of stichtingen dragen op een andere manier bij aan School at Sea:

Sponsors van deelnemers

School at Sea is voor iedereen financieel bereikbaar, dankzij het Fundraising Traject dat onze leerlingen helpt om via fondsenwerving het benodigde budget bij elkaar te krijgen. Het is fantastisch dat ieder jaar opnieuw zo veel organisaties hun hart laten spreken en onze leerlingen steunen deze hartenwens financieel te steunen. Dit zijn de sponsors die de deelname mogelijk hebben gemaakt van de deelnemers van School at Sea 2021-2022: