Wat is familie? / Was ist Familie?

02-04-2017 | 2016 – 2017

Wat is familie? Of misschien beter, wanneer worden mensen jouw familie? Daar heb ik de afgelopen paar dagen over na gedacht en ik weet het antwoord nog niet echt. Ik heb op deze fantastische reis fantastische mensen leren kennen en fantastische nieuwe vrienden gemaakt.
Ik had in het begin van de reis nooit gedacht dat deze reis zo leuk, mooi en perfect zou worden. Ik ben zo gelukkig met hoe het hier nu is en ik ben blij dat ik deze reis met deze mensen, met mijn vrienden mocht maken.
En ik denk dat ik wel kan zeggen, en dat van iedereen hier, dat dit onze tweede familie is geworden met mama Pascal en papa Sam als onze ouders.
Het zijn nog ongeveer twee weken en dan mogen jullie, lieve ouders en familie, ons een knuffel geven en terug mee naar huis nemen en onze verhalen en berichten luisteren en met ons daar over lachen of huilen en met ons al de vele foto’s bekijken die op de hele reis gemaakt zijn. Ik heb nog geen idee hoe het is om weer thuis te zijn en ook al heb ik er heel veel zin in, toch ga ik alles en iedereen hier heel erg missen. Ik kan het niet geloven, dat onze reis nu bijna ten einde is, dat dit de zes maanden waren, waar ik heel lang van gedroomd had. Ik weet nog hoe blij wij allemaal in IJmuiden waren om op deze reis te gaan en hoe wij over alle plekken hadden nagedacht, naar waar wij naar toe gingen varen. Het lijkt voor mij nu een hele lange tijd geleden, niet maar zes maanden! Het is nu allemaal zo normaal, alles heeft zijn eigen ritme gekregen, alles heeft zijn eigen tijd! En deze tijd samen is nu bijna ten einde!
Maar de herinnering en de vele leuke momenten de wij hebben beleefd blijven voor altijd! Alles wat wij de afgelopen zes maanden hebben beleefd, gezien en geleerd, heeft ons een beetje veranderd en ons zelfstandiger gemaakt. En daar ben ik heel blij om!
Dank jullie wel, voor de beste tijd vaan mijn leven, voor al dat wat ik met en van jullie leren mocht (ook de Nederlandse taal) en voor al de leuke, mooie en soms ook verdrietige momenten die ik met jullie mocht beleven en die ik nooit zal vergeten. Ik ben blij dat ik jullie mocht leren kennen en ik kan mij geen betere familie wensen dan jullie!

Was ist Familie? Oder besser wann werden Menschen zu deiner Familie? Ich stelle mir diese Frage nun schon seit ein paar Tagen und ich habe noch nicht wirklich eine Antwort darauf gefunden. Ich habe auf dieser fantastischen Reise, fantastische Menschen kennen gelernt und fantastische neue Freunde gefunden. Ich hätte im Beginn von dieser Reise nie gedacht, dass diese so lustig, so schön und so perfekt wird, wie sie nun ist und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich diese Reise mit diesen Menschen, meinen Freunden machen durfte.
Und ich denke, dass ich sagen kann, und das von jedem hier, dass das unsere zweite Familie geworden ist mit Mama Pascal und Papa Sam als unsere Eltern.
Es sind nun noch ungefähr zwei Wochen, dann dürft ihr, liebe Eltern und Familien, uns wieder umarmen und zurück mit nach Hause nehmen und dort unseren Geschichten und berichten zuhören und mit uns darüber lachen, oder heulen (das zweite eher nicht so) und mit uns all die Fotos angucken, die während der Reise gemacht wurden. Ich habe noch keine Idee, wie es ist wieder zu Hause zu sein und auch wenn ich mich sehr darauf freue, so werde ich doch alles und jeden hier sehr vermissen. Ich kann nicht glauben, dass unsere Reise nun beinahe zu Ende, dass das die sechs Monate gewesen sein sollen, von denen ich so lange geträumt habe. Ich weiß noch, wie wir alle in IJmuiden so glücklich waren, um nun auf diese Reise zu gehen und wie wir uns über alle Länder Gedanken machten, wo wir hinfahren sollten. Es kommt mir nun wie vor einer unglaublich langen Zeit vor, nicht wie vor sechs Monaten. Es ist nun alles so normal, alles hat seinen eigenen Rhythmus bekommen, seine eigen Zeit! Und diese Zeit zusammen ist nun beinahe zu Ende!
Aber all die Erinnerungen und die vielen tollen Momente die wir zusammen erlebt haben, bleiben für
immer! Alles was wir die vergangenen sechs Monate erlebt, gesehen und gelernt haben, hat uns ein bisschen verändert und eigenständiger gemacht. Und da bin ich sehr froh drum!

Lieve groetjes aan iedereen… Giulia Rohlfs