De scheepsraad

21-11-2015 | 2015 - 2016

Aan boord is er veel vrijheid, maar natuurlijk zijn er ook regels waar iedereen zich aan moet houden. Als je vindt dat iemand de regels overtreedt, dan kun je hem of haar voor de scheepsraad dagen.

De scheepsraad bestaat nu uit één stuurman, één docent en drie leerlingen. Ieder lid van de scheepsraad heeft evenveel inspraak, wat betekent dat de leerlingen meer invloed hebben dan de volwassenen. De scheepsraad heeft elke week op zaterdagavond na het avondeten zitting waarbij alle gedaagden van de afgelopen week aan de beurt komen. Meestal zijn dit vier of vijf leerlingen die één voor één de stuurhut in geroepen worden. Eerst wordt er verteld waarvoor je bent aangeklaagd, daarna mag je jezelf verdedigen of schuld bekennen. Uiteindelijk gaat de scheepsraad overleggen over wat een gepaste straf is.

Zelf ben ik ook voor de scheepsraad geweest, net als ongeveer een derde van de groep. Aan het begin vond ik het nog best spannend, maar als je gewoon eerlijk je verhaal vertelt, krijg je alleen een preek van Martin (de kapitein) en je straf te horen, waarna je weer mag gaan. Ondertussen proberen de huidige wacht en andere geïnteresseerden mee te luisteren en de beste strategie voor de gedaagden te verzinnen. Iedereen probeert zichzelf er natuurlijk onderuit te kletsen, maar de scheepsraad is keihard en alle schuldigen worden eerlijk gestraft.

SOPHIE