Een weekendmijmering van de scheepsarts

24-04-2021 | 2020 - 2021 (virtueel)

Dokter aan boord? Gebeuren er erge dingen dan? Nee, gelukkig heb ik nog nooit hoeven ingrijpen voor ernstige zaken.

Als nieuweling, in het dagelijks leven huisarts, voor een korte periode aan boord is de grootste uitdaging om zo snel mogelijk alle namen van iedereen te leren. En geloof me, dat is niet eenvoudig. Ik heb gemerkt dat meelopen in de wacht een goede manier is om iedereen te leren kennen. Bovendien vind ik zeilen erg leuk en waar krijg je nu de kans om op deze manier de oceaan over te steken. Meedraaien in het dagelijks ritme van eten, slapen en wachtlopen is een haast meditatieve ervaring. Zo sterk dat bij “land in zicht” ik soms dacht, net als bij een lange treinreis, vaar maar gewoon door naar een volgende bestemming.

De medische problemen beperken zich veelal tot lichte kneuzingen, ontstekingen van wondjes en schimmelinfecties. Voor sommigen ben ik een luisterend oor als ze iets dwars zit of als ze het moeilijk hebben. All in a days work.

Als het kan en past in de toch strakke schema’s van school en wachtlopen probeer ik ook wat kennis over te dragen. Soms voor de groep en een andere keer, bij een scheepsovername, voor de scheepsarts en andere geïnteresseerden.Dit doe ik door middel van een crashcourse EHBO, maar de nadruk ligt op wat de leerlingen zelf willen weten! Aangezien ik ook op de spoedeisende hulp werk heb ik wel wat leuke verhalen die ik aan de leerlingen kan vertellen.

De kans als participerend toeschouwer aan boord te mogen zijn, blijft bijzonder. Hoe de kinderen alles oppakken en leren met elkaar en de omstandigheden om te gaan is mooi om te zien. De wereld die ontstaat aan boord en de dynamiek van iedereen aan boord gun je eigenlijk alle kinderen. Wat ze hier kunnen leren nemen ze mee voor de rest van hun leven. Het is mooi hier een minuscule bijdrage aan te hebben mogen leveren.

Erik Schinkel, scheepsarts