Isla Vulcana

09-01-2016 | 2015 - 2016

We gingen voor anker in de baai van Isla Providencia en daar viel mij wat op. Ik zag hele mooie bergen, en toen ik goed keek waren de bergen een aaneengesloten bergketen die in een halve cirkel om ons heen liep. Er waren onderbrekingen, maar het leek op het uitzicht die ik al eerder op El Teide heb gezien. Ik dacht dat dit ook wel een caldera zou kunnen zijn! Toen keek ik in de atlas en kon ik zien dat er veel vulkanische activiteit was in de omgeving, maar ook dat het eiland op het midden van een tektonische plaat ligt. Toen keek ik op de navigatiekaart op de computer in de stuurhut en tot mijn verbazing zag ik dat mijn halve cirkel van de bergen doorgetrokken werd in zee: er was een opvallend ondiepte verschil! Nog verder uit de kust, om het eiland heen, leek het alsof er pepernoten gestrooid waren, wat ook te zien was met het diepteverschil. Ik heb geobserveerd en informatie opgezocht, en zo kon ik mijn hypothese opstellen: Isla Providencia is een vulkaan geweest die aan de westkant, waar we de baai in kunnen, verdwenen is. Het gesteente aan die kant was zwakker. Toen er veel druk op werd gebouwd in de vulkaan en het tot een uitbarsting kwam, is de westkant compleet weggevaagd.

BEAU